Que es Obrir-se al Món?

Obrir-se al món és una associació sense ànim de lucre, de pares i mares de persones amb autisme de Catalunya.