Orientació a les famílies
La finalitat del servei serà donar suport i orientació a les famílies al llarg de tot el cicle vital de les persones amb autisme. Aquest servei estarà estructurat en dos programes:
Centre de dia
La finalitat del servei de Centre de dia és donar resposta a la necessitat que les persones adultes amb trastorn autista tenen durant tota la seva vida, d'atenció i tractaments específics.
Llars tutelades
Pretenem assegurar que totes les persones adultes amb autisme visquin, com la resta dels ciutadans, en llars. La majoria de les persones amb aquest trastorn no tenen la suficient autonomia per viure en una llar sense supervisió, però sabem que amb un recolzament de professionals formats en autisme i amb un pla individualitzat, poden gaudir d'una vida de qualitat.